Uppdaterar!

Vi har den 18 december startat en uppdatering av vår hemsida för att under 2017 utöka vår verksamhet och vår försäljning av bland annat namnskyltar och våra grafiska tjänster.

Våra konsertfoton har vi tillfälligt flyttat till en annan plats då vår tidigare plattform har inaktiverats. Vi planerar att dessa kommer upp igen under våren men att de inte är ett prioriterat område. För er som har behov av dessa bilder kan Ni skicka oss ett meddelande.

All information på sidan kommer att omarbetas och vi har för avsikt att vi skall ha försäljning av både produkter och tjänster på hemsidan från och med den 15 februari 2017.

Våra produkter kommer som innan att vara namnskyltar, dörrskyltar, vinyltexter, fonter med mera. Vi kommer också att ha tjänster som fotografering inom produktfoton, konsertfoton och andra evenemangsfoton. Grafiska produkter som logotyper, fonter, grafiska manualer/profiler, trycksaker med mera.

Leave a Reply